Boston Store

BOSTON STORE


John W. Sanford removes the Boston Store to the Exchange Block.

Ironton Register,  Sept. 26, 1878